IES

[IES] Interactive Executive Search

 

REKRYTERINGSPROCESSEN

[IES] Interactive Executive Search

 

IES bildades 2007, genom ett förvärv av rekryteringsföretaget Fairchild International AB, med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

I dag har IES sitt huvudkontor i Lund, men är fortfarande verksamt i de tre storstadsregionerna.

IES huvudsakliga rekryteringsmetod är Executive Search, där vi tar kontakt med potentiella kandidater. På så sätt kan vi vara säkra på att lämpliga kandidater exponeras för möjligheten genom en personlig kontakt och att vi får ett tillfälle att närmare presentera den aktuella positionen.

 

 

SAMARBETET

 

IES medarbetare/ledning har mångårig erfarenhet från ledande linjefunktioner vilket gör att dialogen med såväl uppdragsgivare som kandidater löper på ett smidigt, respektfullt och interaktivt sätt. Honnörsord i dessa kontakter är diskretion, kontinuerlig uppdatering av processen och punktlighet. Vid personliga möten med kandidater genomförs intervjuer mer i formen av en dialog, ett resonemang, med kandidaten om vad uppdragsgivaren önskar uppnå med den aktuella tjänsten och till vilken grad kandidaten uppfyller de aktuella kompetenskraven samt de personliga egenskaper som krävs för att genomföra arbetet och smälta in i den nya organisationen. I de fall vi känner oss osäkra rekommenderar vi uppdragsgivaren att komplettera personliga intervjuer med skriftliga personlighets och kunskapstester.

  1. Tjänste och kompetensspecifikation
  2. Specifikation & identifiering av givare
  3. Kartläggning av givare
  4. Första kontakt med potentiella kandidater
  5. IES Intervju 1, utvärderingsdialog
  6. IES Intervju 2, matchningsdialog
  7. Kandidatpresentation
  8. Intervjuer hos uppdragsgivare
  9. Referenstagning
  10. Signering av anställningskontrakt

Diskretion

Samtliga inblandade ska känna sig trygga i att processen hanteras med högsta möjliga diskretion.

Processens status

I vårt arbete är vi proaktiva i att hålla kontakten med och meddela processens status till såväl uppdrags-givare som kandidater.

Punktlighet

Med en rimlig tidsplanering, redan från projektstart, når vi uppställda mål för de olika processtegen.

 

Copyright © All Rights Reserved